RAZVOJ PREZENTACIJA

 E-COMMERCE

 WEB HOSTING

 REGISTRACIJA DOMENA

 INTERNET MARKETING

 BAZE PODATAKA

 ODRŽAVANJE

 KONSALTING

 PANORAMA

 INTERNET VIDEO

 FOTO

 CD PREZENTACIJE

e
Recnik Internet Pojmova

A

B Bajt Bandwidth Bit Browser

C CGI CGI-Bin Cookie

D DHTML DNS Domen Download DSL

E E-mail

F FAQ Finger Firewall FTP

G GIF Gigabajt

H Hit Homepage HTML HTTP Hypertext

I Internet Intranet IP Adresa ISDN ISP

J Java JavaScript JPEG

K Kilobajt

L LAN Login

M Megabajt Meta Tag MIME Mirror Modem

N Netiquette Netscape Network NIC Node

O

P Password Plug-In PNG Portal PPP
Protokol Proxy Server

Q

R

S Search Engine SE Optimizacija Server SMTP SPAM
SQL SSL Sysop

T T-1 T-3 TCP/IP Telnet Terabajt
Top Level Domain Trojan Horse

U Unix Upload URL

V Virus

W WAN Web Web Stranica Website Worm
WWW

X XML

Y

Z


Bajt (Byte)

Broj bita koji reprezentuje jedan znak. Uobicajeno je 8 bita u jednom bajtu.


Bandwidth

Predstavlja kolicinu podataka koje mozete poslati kroz vezu. Uobicajeno se predstavlja u bitima u sekundi (bits-per-second), npr jedna strana teksta zauzima oko 16 000 bita ili 16 kb. Modemi rade na vezama od 14 do 56 kb/s.


Bit (Binary Digit)

Najmanja jedinica kompjuterskih podatka, ustvari jedinica ili nula.


Browser

Program (software) koji se koristi za pretrazivanje stranica na Internetu. Uobicajeno MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, itd.


CGI (Common Gateway Interface)

Skup pravila koji opisuje nacin komunikacije servera sa ostalim programima na istom racunaru. Svaki software se moze nazvati CGI programom ako prima ili salje podatke po CGI standardu.


CGI-Bin

Najcesce korisceno ime za direktorijum na serveru u kome se cuvaju CGI programi.


Cookie

Najcesce znacenje ove reci se odnosi na informaciju koju server salje browseru kako bi je ovaj sacuvao i poslao nazad na zahtev servera ili kada browser ponovi zahtev serveru. U zavisnosti od podesavanja, browser moze prihvatiti ili odbaciti cookie, kao i sacuvati cookie na kraci ili duzi period.


DHTML (Dynamic HyperText Markup Language)

DHTML se odnosi na Internet stranice koje koriste kombinacije HTML, Javascript i CSS u svrhe jednostavnih animacija i slicnih efekata.


DNS (Domain Name System)

DNS je sistem koji prevodi Internet domene u IP adrese. DNS Server je server koji izvodi ovu operaciju.


Domen (Domain Name)

Jedinstveno ime koje identifikuje jednu Internet prezentaciju. Domen uvek sadrzi 2 ili vise delova razdvojenih tackama.


Download

Transfer podataka sa drugog kompujtera na vas kompjuter. Suprotno od Upload. Uobicajeno se misli na transfer fajlova sa servera na Internetu na vas racunar.


DSL (Digital Subscriber Line)


Metod povezivanja racunara konfigurisana na dve lokacije, nesto kao iznajmljena linija. Mada koristi istu vrstu bakarnih zica kao i telefonska linija, DSL dozvoljava brzine znatno vece od uobicajenih telefonskih.


Elektronska posta (E-mail)

Poruka, uobicajeno tekstualna, koju jedna osoba salje drugoj preko Interneta. E-mail se takodje moze slai na veliki broj adresa.


FAQ (Frequently Asked Questions) ili "Najcesca pitanja"

FAQ su dokumenti koji daju odgovore na uobicajena pitanja o nekoj temi. FAQ uglavnom pisu ljudi koji su umorni od stalnog odgovaranja na ista pitanja i time znatno poboljsavaju kvalitet svog rada.


Finger

Internet alat ili software za lociranje ljudi koji dolaze sa drugih Internet prezentacija. Najcesca upotreba je za proveru naloga osobe koja dolazi sa odredjenog sajta. Neki serveri zabranjuju finger.


Firewall

Software ili hardware kombinacija koja razdvaja mrezu na dva ili vise dela u svrhe obezbedjenja podataka.


FTP (File Transfer Protocol)

Najcesci nacin prebacivanja podataka izmedju dve Internet adrese. FTP je nacin pristupanja na server ili drugu Internet prezentaciju.


GIF (Graphic Interchange Format)

Uobicajeni format slika na Internetu, posebno pogodan za velike povrsine sa malo boja. Fajlovi u GIF formatu su uglavnom znatno manji od JPEG formata ali je kvalitet fotografija takodje znatno losiji.


Gigabajt (Gigabyte)

1000 ili 1024 Megabajta, u zavisnosti od nacina merenja.


Hit

Ovaj pojam na Internetu se uobicajeno odnosi na pojedinacni zahtev koji browser salje serveru za svaki fajl ponaosob. Npr.predstavljanje jedne stranice na Internetu sadrzi jedan hit za HTML stranicu i jos recimo 3 za tri slike ili druga elementa, tako da pokazivanje jedne stranice u ovom slucaju iznosi 4.


Homepage ili Home

Najcesce se misli na pocetnu ili najvazniju stranicu svake Internet prezentacije.


HTML  (HyperText Markup Language)


Programski jezik koji se koristi za kreiranje dokumenata za upotrebu na Internetu.


HTTP  (HyperText Transfer Protocol)

Protokol za prenos hypertext fajlova preko Interneta. Potreban mu je HTTP klijent program na jednoj odnosno HTTP server program na drugoj strani. HTTP je najvazniji protokol na Internetu.


Hypertext

Svaki tekst koji sadrzi linkove (veze) ka drugim dokumentima.


Internet

Ogroman broj inter-konektovanih mreza preko TCP/IP protokola. Internet povezuje desetine hiljada nezavisnih mreza i prestavlja najvecu mrezu na svetu.


Intranet

Privatna mreza unutar kompanije ili organizacije koja koristi iste vrste software-a koje se i inace koriste na Internetu ali su namenjeni samo za unutrasnju upotrebu.


IP Adresa - IP Number (Internet Protocol Number)

Jedinstveni broj sastavljen od 4 dela razdvojena tackama npr. 215.113.245.2 kojim je
registrovan svaki racunar ili druga vrste hardware-a na Internetu. Mnogi racunari, posebno serveri, takodje koriste i domene u cilju lakseg pamcenja.


ISDN (Integrated Services Digital Network)

Nacin prenosa podataka preko regularnih telefonskih linija. Dozvoljava brzine do 128 kb/s i moze biti koriscen za povezivanje vise lokacija pod uslovom da je i na njima aktiviran ISDN.


ISP (Internet Service Provider)

Institucija koja obezbedjuje pristup Internetu.


Java

Java je programski jezik koji se uobicajeno koristi za kreiranje kompleksnih sistema komunikacije vise racunara preko mreze, na primer procesiranje transakcija. Java takodje posaje sve popularniji jezik za programe koji se koriste u mobilnim telefonima. Java Internet stranicama cesto donosi funkcije kao sto su kalkulatori, animacije i slicno.


JavaScript

Programski jezik koji se najcesce koristi na Internet stranicama za dodavanje interaktivnih elemenata.


JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG se najcesci format za fotografije na Internetu.


Kilobajt (kilobyte)

1000 bajta, odnosno 1024.


LAN (Local Area Network)

Prostorno ogranicena kompjuterska mreza, uobicajeno na jednom spratu ili u jednoj zgradi.


Login

Proces pristupanja kompjuterskom sistemu unosom podataka, uobicajeno "username" i "password".


Megabajt (Megabyte)

Milion Bajta, odnosno 1000 ili 1024 kilobajta :)


Meta Tag

Posebna vrsta HTML koda koja sadrzi informacije koje nisu vidljive za korisnika. Meta tag uglavnom sadrzi informacije naziva, opisa i kljucnih reci na Internet stranici. Tipicno se koristi da bi omogucio Search Engine kategorizaciju stranice.


MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Standard za definisanje tipova fajlova prikacenih uz e-mail poruku.


Mirror

Uobicajeno se misli na Internet prezentacije koje sadrze kopije drugih prezentacija na razlicitim lokacijama. Najcesce zbog veceg pristupa sirokoj publici.


Modem

Uredjaj koji povezuje kompjuter sa drugim kompjuterom preko telefonske linije. Modem je za kompjutere isto sto i telefon za ljude :)


Netiquette

Kodeks ponasanja na Internetu.


Netscape

Vrsta Internet browsera koji nosi ime po svojoj maticnoj komapniji.


Network (Mreza)

Svaki put kada povezete dva ili vise kompjutera kako bi koristili iste resurse imate mrezu. Povezivanjem vise mreza stvoren je Internet.


NIC (Network Information Center)

Kancelarija koja kontrolise informacije za mrezu. Najpozatija od svih je InterNIC, koja je bila odgovorna za registraciju svih domena na Internetu dok taj proces nije prebacen na vise privatnih kompanija.


Node

Jedan kompjuter povezan na mrezu


Password (lozinka)

Kod koji se koristi za pristup (login) nekom zatvorenom sistemu.


Plug-In

Naknadno distribuirani deo software paketa koji se najcesce koristi da bi dodao novu vrednost postojecim funkcijama ili zakrpio propust u pretodnoj verziji.


PNG (Portable Network Graphics)

Graficki format za upotrebu na Internetu.


Portal

Uobicajeno se koristi kao marketinski pojam za Internet prezentaciju koja predstavlja katalog drugih prezentacija ili kao pocetnu stranicu necijeg pristupa na Internet.


PPP (Point to Point Protocol)

Najcesci protokol za povezivanje kucnih racunara sa Internetom preko regularnih telefonskih linija.


Protokol

Najcesce se misli na skup pravila koja definisu nacin komunikacije izmedju sistema. Na primer HTTP protokol definise nacin komunikacije izmedju browsera i servera, IMAP protokol definise nacin za komunikaciju izmedju e-mail servera i klijenta, SSL protokol definise nacin kriptovane komunikacije preko Interneta, itd.


Proxy Server

Proxy server se nalazi izmdeju klijenta i pravog servera koji klijent pokusava da koristi. Klijenti su ponekad konfigurisani da koriste proxy server, odnosno da svoje zahteve preavom serveru salju sa proxy servera. Ovaj sistem se najcesce koristi u LAN okruzenjima ili lokalnim mrezama.


Search Engine

Internet sistem za pretragu informacija. Najpoznatiji su Google, Yahoo, MSN i sl.


Search Engine Optimizacija

Nacin dizajniranja Internet prezentacija kako bi se postigla maksimalna vidljivost odnosno rezultati pretrage Search Engine bili postavljeni sto je vise moguce.


Server

Kompjuter koji pruza uslugu klijentima na drugim racunarima.


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Glavni protokol za slanje elektornske poste od servera do servera.


SPAM

Nepopularan nacin za koriscenje mailing liste slanjem iste e-mail poruke velikom broju osoba koje to nisu trazile.


SQL (Structured Query Language)

Specijalizovani jezik za slanje upita bazama podataka. Najvecem broju svih vrsta baza podataka moze se pristupiti koriscenjem SQL-a.


SSL (Secure Socket Layer)


Protokol dizajniran od Netscape Communications da bi omogucio kriptovanu komunikaciju preko Interneta.


Sysop (System Operator)

Svako zaduzen za fizicke operacije na kompjuteru ili u mrezi.


T-1

Iznajmljena linija sa sposobnoscu za prenos do 1544 kb/s.


T-3

Iznajmljena linija sa sposobnoscu za prenos do 44736 kb/s


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Skup protokola koji definise Internet.


Telnet

Komanda ili program koji se koristi za pristup sa jednog racunara drugom racunaru na udaljenoj lokaciji putem telefonskog kabla.


Terabajt (Terabyte)

1000 kilobajta


Top Level Domain (TLD)

Poslednji deo domena .com, .net, .org, .biz, .edu, .info itd.


Trojan Horse


Ilegalni kompjuterski program koji je uglavnom prikriven kako bi naveo korisnika da ga slucajno aktivira. Najcesce se koristi za prikupljanje informacija sa racunara klijenta koji ga je aktivirao. Uglavnom ne utice na rad drugih programa kao sto to cini virus.


Unix

Operativni sistem (osnovni software na kompjuteru). Unix je dizajniran da bude koriscen od strane vise korisnika u isto vreme i najcesci je operativni sistem na Internet serverima.


Upload

Prenos podataka od racunara klijenta ka serveru ili drugom racunaru.


URL (Uniform Resource Locator)

Adresa izvora na Internetu npr. http://www.microgen.rs


Virus

Programski kod koji se automatski umnozava bez svesne intervencije korisnika. Neki virusi osim automatskog umnozavanja mogu instalirati ili deinstalirati programe, brisati podatke, itd.


WAN (Wide Area Network)

Svaka mreza koja pokriva prostor veci od jedne zgrade ili kompleksa zgrada.


Web

Skraceni naziv od World Wide Web


Web Stranica

Dokument dizajniran za koriscenje od strane browsera. Uobicajeno se kreira u HTML.


Website - Internet Prezentacija

Skup vise web stranica ili drugih informacija (zvuk, video, itd.) koji su na raspolaganju korisnicima Interneta pod istim URL imenom.


Worm

Vrsta virusa koja ne utice na rad drugih programa vec pokusava da se umnozi i prebaci na druge kompjutere u mrezi bez koriscenja dodatnih resursa.


WWW ili World Wide Web

Najcesce se odnosi na Internet u celini.


XML (eXtensible Markup Language)

Siroko iskoriscen sistem za definisanje formata podataka. XML definise kompleksne strukture podataka i obezbedjuje programeru koji poseduje XML definiciju za prikupljanje tih podataka, da sigurno procesuira svaku informaciju formatiranu po ovom sistemu.
 

konsalting  |  internet prezentacije  |  razvoj aplikacija  |  baze podataka  |  e-commerce resenja 
cd portfolio  |  instalacija mreza  |  video produkcija  |  reklamna fotografija  |  software
 web hosting  |  registracija domena  |  internet marketing
home  |  tim  |  projekti  |  posao  |  kontakt

© 2002 - 2007 Microgen Internet Consulting & Solutions